Noordwijkse ondernemers op zoek naar nieuwe trainer?

Foto: noordwijk.nieuws.nl

Ofwel, wat heeft het Ondernemersfonds nu eigenlijk te maken met oplaadpunten voor elektrische auto’s en andere triviale zaken! Wel, beste lezers van Uw Geweten, ik zal het u uitleggen.

Maar eerst even ter verduidelijking, het volgende:

Over het installeren van verschillende oplaadpunten voor elektrische auto’s (en fietsen) in onze toeristische badplaats wordt inmiddels ook al weer geruime tijd gesproken. PvdA/GroenLinks wethouder Marie-José Fles zou zich gaan verdiepen in dit vraagstuk en op een later tijdstip haar voorstel (lees beslissing) meedelen aan de gemeenteraad.

Daarnaast is de NOV, bij monde van voorzitter Cees van Wijk, onnadenkend akkoord gegaan met de oprichting van het zgn. ondernemersfonds. De bekostiging van dit fonds wordt voor het belangrijkste deel gerealiseerd vanuit een verhoging van de WOZ-belasting voor bedrijven en de door de gemeente geïncasseerde toeristenbelasting. Maar dit ter zijde.

———————————————————————————————————————–

Na jaren van heen en weer praten over de oprichting van een ondernemersfonds heeft de voorzitter van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging, kortweg NOV genoemd, haar akkoord gegeven voor de oprichting ervan. Hij deed dit uit naam van een meerderheid van de aangesloten leden, echter lang niet alle leden waren aanwezig bij die bewuste vergadering. Enfin, ‘een man en man, een woord een woord’ moet hij gedacht hebben en ondanks de vele kritische kanttekeningen, gemaakt door leden van de NOV, wist voorzitter Cees van Wijk spreekwoordelijk van geen wijken.

Uw Geweten heeft toen al aangegeven dat de kans groot is dat dit over ons uitgestrooide ondernemersfonds nog eens voor een groot fiasco zou kunnen gaan zorgen. En dat is precies wat er nu dreigt te gaan gebeuren.

Vroeger kon je om een subsidie vragen, waarop de ons gemeentebestuur dan ja of nee kon antwoorden. De gemeente hield zich verder bezig met allerlei randverschijnselen, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe het nu moet met die zieltogende Grent en of, hoe maken en wij het product Noordwijk nóg aantrekkelijker voor onze gasten, waarmee de economie van Noordwijk gevoed wordt. Maar hier heeft de huidige coalitie, onder leiding van PUUR Noordwijk, inmiddels mee gebroken!

Zou in een gezonde situatie de gemeente het voortouw nemen bij het aanleggen en faciliteren van voldoende elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen, nu geeft zij aan dat dit dóór, en op kosten ván, de Noordwijkse burgers en het Noordwijkse bedrijfsleven dient te worden geregeld.

Zo óók ten aanzien van de eventuele herontwikkeling van het uitgaansgebied rond De Grent. Ja, de gemeente komt wel met wat aardige doorkijkjes van wat er De Grent ontwikkelt zou kunnen worden, maar haast zich vervolgens ook om te melden dat HIER de bemoeienis van de gemeente stopt.

En zo, beste Noordwijkers, wordt (mede door een niet oplettende voorzitter van de NOV) een ondernemersfonds helemaal gevuld door de ondernemers zelf, waarna ons gemeentebestuur de handen aftrekt van haar verantwoordelijkheden. We kunnen dus met recht spreken van een sigaar uit eigen doos, en misschien wel meer dan dat.

Wat we kunnen vaststellen is, dat de tussenstand van de wedstrijd ‘gemeentebestuur – Noordwijkers’ voorlopig 1-0 is! Tegen de leden van de zaterdag-amateurs van het NOV zou ik willen zeggen: ‘kijk is om naar een nieuw trainer!’

Reacties