Ook zij die geen tik van de molen lijken te hebben gehad verdienen rehabilitatie!

Foto: noordwijk.nieuws.nl

Uw Geweten heeft in het recente verleden meerdere goed- en slechtwillenden op de korrel genomen. Nu, enige tijd later, is het moment aangebroken voor enige zelfreflectie en is het hoog tijd voor rehabilitatie van de man die wel het meest te lijden heeft gehad van zijn kritische aandacht, Leon van Ast. De man die na zijn roemruchte tijd als wethouder in Noordwijk heel snel de maatschappelijke draad van zijn bestaan weer heeft opgepakt door in januari 2015 als co-founder een nieuwe onderneming het licht te laten zien, namelijk MOLEN Q.

Voor de enkeling die Leon niet denkt te kennen volgt hier een schets van zijn eigen hand:

Leon is een energieke, inspirerende en ondernemende bestuurder met een succesvolle track record in de private en (semi) publieke sector. Gevormd in de internationale (transactie)praktijd als mede eigenaar van de huidige SGG groep. Hierna besloot hij zijn ervaring in te zetten voor de publieke zaak als wethouder van de gemeente Noordwijk (met o.a. ruimtelijke ordening en zorg in  portefeuille). Leon is naast zijn betrokkenheid bij MolenQ actief voor de rondetafel en als lid van de raad van toezicht betrokken bij voortgezet onderwijs.

Zijn onderneming MolenQ dankt zijn naam aan een in 1596 gebouwde poldermolen in het Noord-Hollandse gehucht Burgerbrug. Omdat het bedrijf MolenQ en de oude poldermolen belangrijke raakvlakken hebben leek het Leon een briljant idee om zijn nieuwe bedrijfje de naam van de molen mee te geven, want de kracht van MolenQ is om uw in zwaar weer verkerende onderneming weer op het droge te tillen en het daar te houden. Daarbij is het prettig te weten dat Leon niet alleen bereid is om hiervoor durfkapitaal, maar ook privévermogen aan te wenden. Vindingrijkheid is daarbij het toverwoord van MolenQ, iets waarvan wij uit het politieke verleden weten dat dit bij Leon in vertrouwde handen ligt.

Maar ook ons eigen gemeentebestuur kan op elk door haar gewenst moment de hulp van Leon inroepen, want MolenQ ondersteunt de (semi) publieke sector bij het oplossen van complexe bestuurlijke en/of maatschappelijke vraagstukken. De kracht daarbij van Leon is het creëren van (hernieuwd) draagvlak, in verbinding met alle stakeholders. Vanuit inzicht en overzicht in de strategische keuzemogelijkheden ontzorgt Leon (overheid-) instellingen, alsook betrokken bestuurders, door stap voor stap naar het gewenste eindresultaat toe te werken. Vreemd daarbij is wel dat de Noordwijkers hiervan gedurende zijn bestuurlijke periode niet veel hebben gemerkt, maar wel blij dat hij dat klaarblijkelijk in zich heeft. Chapeau…….

En hoewel Uw Geweten u natuurlijk geen zekerheid kan bieden in hoeverre Van Ast afstand heeft gedaan van het ontvangen van enig wachtgeld na zijn briljante periode als wethouder namens PUUR Noordwijk, heeft het er in ieder geval alle schijn van dat hij er alles aan heeft gedaan om daar geen gebruik van te hoeven hebben maken! En ook dat spreekt in zijn voordeel!

Meer weten? Via de linkedin-site van onze doortastende ex-wethouder kunt u HELEMAAL GRATIS, ja u leest het goed: HELEMAAL GRATIS, het volledige profiel van L.J. van Ast tot u nemen, alvorens u het besluit neemt om contact op te nemen. Aanvullende informatie op linkedin wijst uit dat inmiddels maar liefst 7 personen Leon hebben aanbevolen.

Het Geweten van Noordwijk wenst u, uw in zwaar weer verkerende toko en niet in de laatste plaats Van Ast zelf heel veel succes toe.

Reacties