Inzet provincie bij Krimpenerwaard

Liesbeth Buzugbe

In de Krimpenerwaard is op initiatief van inwoners en ondernemers uit de regio een strategische visie op de toekomst van het gebied opgeteld. Vernieuwend hierbij is dat het initiatief vanuit de samenleving komt en dat de overheid participeert.

Op 7 februari sprak de Algemene Commissie van de Krimpenerwaard over de inzet van de provincie Zuid-Holland bij de verkenning van de urgenties, ambities en condities voor de regio. Aan het begin van de bespreking schetste Peter van Rooy, programmaleider voor het verkenningstraject, de aanleiding voor het proces Krimpenerwaard, hoe het proces tot nu toe is verlopen en hoe het vervolgtraject er tot medio 2018.

De commissie voerde het debat over de inhoud en het proces. Veel fracties, waaronder de PvdA en de SP, gaven aan dat het onderwerp bodemdaling de hoogste prioriteit heeft. D66 wilde ook veel aandacht voor onder andere OV, fiets, verkeersveiligheid en natuur. verkeersveiligheid en bodemdaling waterveiligheid natuur en toekomstbestendig wonen. De fractie van SGP&ChristenUnie benadrukte dat de functie van groene long tussen het verstedelijkt gebied een goed uitgangspunt is en dat verstedelijking, economische ontwikkeling, en mobiliteit hiermee in overeenstemming moeten zijn. CDA wil graag aandacht voor wonen, werken, onderwijs energie en duurzaamheid en mobiliteit.  

Fracties als de PvdA, de PVV en de SP wezen op de hoge kosten voor de procesbegeleiding en op de noodzaak dit goed te verantwoorden.

Veel kritiek was er op het ontbreken van een kostenraming en een plan van aanpak, terwijl de Statenleden die op basis van eerdere afspraken wel hadden verwacht. Gedeputeerde Baljeu deelde mee deze volgende week woensdag aan de Statenleden te sturen. Riek Bakker pleitte er voor om in het belang van draagvlak in de regio de besluitvorming niet uit te stellen. De commissie adviseerde in meerderheid om het onderwerp Krimpenerwaard op de PS agenda van 21 februari 2018 op te nemen. De PvdA en GroenLinks waren tegen agendering in februari, ze vonden het onverantwoord om met een korte voorbereidingstijd een besluit te moeten nemen.

Uitgelicht

article
14399
Home / Nieuws / februari 2018 Liesbeth Buzugbe In de Krimpenerwaard is op initiatief van
https://noordwijk.nieuws.nl/geen-categorie/20180207/inzet-provincie-bij-krimpenerwaard/
2018-02-07T16:48:33+00:00
Geen categorie