Ex CDA raadslid Andries de Boer van alle blaam gezuiverd door Rechtbank Amsterdam

Foto:

Afgelopen vrijdag 14 maart heeft de Rechtbank Amsterdam Andries de Boer van alle blaam gezuiverd, door hem op alle fronten in het gelijk te stellen in zijn strijd tegen het dagblad ‘TROUW’ i.v.m. negatieve puclicatie over de Stichting Dienstverlening Serviceplats (SDS), waaraan onterecht de naam van De Boer werd verbonden. 

Zo emotioneel Andries de Boer was op het moment van zijn terugtreden uit de gemeenteraad, zo emotioneel en blij was hij afgelopen vrijdag met de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam.
de-boer
Het belangrijkste oordeel van de voorzieningenrechter was dat TROUW aanstaande maandag de navolgende uitgebreide rectificatie moet/zal plaatsen op haar voorpagina:
“RECTIFICATIE BERICHTGEVING OVER ANDRIES DE BOER
Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam berichten wij u als volgt.
In de afleveringen van TROUW van 7, 8 en 9 januari 2014 hebben wij een reeks artikelen gepubliceerd over serviceflats onder de titels: “Stichting verrijkt zich ten koste van bewoners serviceflats”, “Bestuurschaos in Bilhoven staat (helaas) niet op zich”, “Stenen zijn belangrijker dan service”, “Geen profijt van hogere waarde van woningen”, “Servicekosten blijven hoog na bezuinigingen” en “De Boer (CDA) stapt op om serviceflat-zaak”. Deze artikelen gaan in hoofdzaak over de activiteiten van de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), maar betreffen ook de heer Andries de Boer.
Onder meer wordt de heer De Boer in deze artikelen verweten dat hij en SDS elkaar op onethische wijze wederzijds bevoordelen ten koste van bewoners van serviceflats; dat sprake is van vergaande belangenverstrengeling tussen SDS en De Boer en dat De Boer woningen in serviceflats heeft kunnen opkopen voor veel te lage prijzen, ver onder de taxatieprijs, waarbij het voordeel per seniorencomplex in de miljoenen kan lopen;
De bovengenoemde beschuldigingen aan het adres van De Boer vinden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende steun in het thans beschikbare feitenmateriaal, waarbij TROUW tekort is geschoten in het toepassen van wederhoor.
De publicaties zijn dan ook onrechtmatig bevonden jegens De Boer.
Hoofdredactie TROUW”

Zoals u in de ‘kop’ van dit artikel kunt zien heeft TROUW vandaag 17 maart inderdaad de rectificatie geplaatst.


Wat blijft is, dat prominent CDA lid Andries de Boer veel schade is aangedaan, iets wat hem tot op de dag van vandaag zeer dwars zit. De Boer: “natuurlijk ben ik heel blij met deze uitspraak, maar wat blijft is de kwalijke rol van met name de NCRV. Die zijn hier wat mij betreft ook nog niet klaar mee!”
Voorlopig is het afwachten of andere lokale media, die destijds over deze zaak eenzijdig bericht hebben gedaan ook de netheid zullen betrachten om tot nuancering ervan over te gaan. Zoveel mag De Boer wel verwachten, is de mening van deze redactie, die zich als enige vanaf dag één achter De Boer bleef opstellen.