Boetes Ronnie van de Putte overschrijden inmiddels het half miljoen!

Foto: noordwijk.nieuws.nl

Noordwijk kent inmiddels (te) veel schandplekken, waarvoor vastgoedondernemer Ronnie van de Putte verantwoordelijk wordt gehouden en waarvan de verschillende boetes – opgelegd door de gemeente Noordwijk – het logisch gevolg waren.

We spreken o.a. over de leegstaande manege Meeuwenoord, de restanten van het onder gemeentedwang afgebroken Vuurtorenrestaurant op het gelijknamige Vuurtorenplein, de gedeeltelijk door brand verwoeste voormalige drukkerij aan de Schoolstraat en niet te vergeten het Gat van Palace. Naast een brief hierover aan Van de Putte zal de gemeente ook contact opnemen met Volker Wessels, dat samenwerkt met Bever Holding.

De door de gemeente opgelegde boetes en dwangsommen werden door de juristen van Van de Putte bestreden. Zij zouden enerzijds onzorgvuldig aan de bedrijven van Van de Putte zijn opgelegd en anderzijds reeds verjaard. Twee  recente uitspraken van de bestuursrechter hebben echter uitgewezen dat daarvan geen sprake is geweest en dat Bever Holding en de Muntendamse Investerings Maatschappij, de bedrijven van Van de Putte, gewoon moeten gaan betalen.

Naar aanleiding van vragen van fractievoorzitter van het CDA, Theo van Alkemade, zei burgemeester Jan Rijpstra te hopen dat de bouwvallige manege Meeuwenoord zo snel mogelijk zal worden gesloopt en dat hij, vanwege mogelijke gevaarlijke situaties, Van de Putte inmiddels heeft het pand beter te beveiligen.

Over één vraag is de gemeenteraad van Noordwijk het tenminste eens, nl. ‘wanneer komt er nu eens een einde aan deze jarenlang slepende controverses?