Domheid is nog steeds troef aan de Voorstraat!

Foto: noordwijk.nieuws.nl

Ja beste lezers van Uw Geweten, wethouder Hans Bakker (PUUR Noordwijk) heeft het aardig voor elkaar nu hij voor de zoveelste keer de ergernis van de directie van Hotels van Oranje op zijn nek heeft gehaald.

Na verschillende pogingen om de nieuwbouwplannen van de Hotels te traineren blijkt dat hij nog steeds van geen ophouden weet! Echter nu lijkt hij zich toch in zijn eigen vingers te snijden, iets waarvoor ik geen enkele meelij kan opbrengen.

Wat is er gebeurd? Nadat Bakker had geprobeerd om de directie van Hotels van Oranje wijs te maken dat zij bij haar voorgenomen nieuwbouw tevens de verplichting hebben om tenminste  voor 30 procent sociale woningbouw te plegen, werd hij er door de directie van het gerenommeerde hotel fijntjes op gewezen dat deze voorwaarde nog niet geldt voor hun nieuwbouwplannen.

De klaarblijkelijk bij de HvO directie gewekte ergernis had wellicht als gevolg dat zij vervolgens schriftelijke bezwaren uitten tegen het achterwege blijven van sociale woningbouw bij de uitvoering van de bouw van het zwembad Binnenzee door de gemeente zelf, omdat deze eis well geldt voor dit bouwproject.

Is kijken hoe voortvarend onze wethouder hiermee omgaat!  

Reacties