GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan gemeente over inzet op afvalscheiding

Foto: Siemen van Berkum/GroenLinks Noordwijk

De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken dat in 2020 elke inwoner gemiddeld slechts 100 kilo restafval produceert. En dat driekwart van ons afval wordt gescheiden. Het is onduidelijk wat Noordwijk gaat doen om die doelstelling te halen. Daarom stelde GroenLinks raadslid Siemen van Berkum hierover deze week schriftelijke vragen aan het college van B en W.

Er worden nog steeds ontzettend veel grondstoffen verspild door ze als afval weg te gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. GroenLinks Noordwijk ziet kansen om verspilling tegen te gaan en te besparen op afvalverwerkingskosten. Haalt Noordwijk in 2020 landelijke norm voor afvalscheiding en – verwerking?

Van Berkum vraagt zich onder meer af of de gemeente Noordwijk zicht heeft op de ‘vervuilingsgraad’ van zowel het groente-, fruit en tuinafval (GFT) als het huishoudelijk restafval: “Voor een goede verwerking van GFT tot compost is het immers belangrijk dat dit organische materiaal niet vervuild wordt met restafval. En omgekeerd is het natuurlijk zonde als er tussen het restafval nog veel herbruikbaar spul als GFT, papier en glas wordt aangetroffen. De meest recente landelijke analyse van de samenstelling van huishoudelijk restafval laat helaas zien dat dit ruimschoots het geval is. Er valt dus nog heel wat milieuwinst te behalen en op afvalverwerkingskosten te besparen.”

Voor een goed inzicht over de stand van zaken heeft hij het college van B en W daarom gerichte schriftelijke vragen gesteld. Onder meer wat in 2018 het lokale scheidingspercentage en de hoeveelheid restafval per inwoner was. En wat de gemeente doet om vervuiling van GFT- en restafval te voorkomen. Van Berkum: “Want meten is weten. En als de gemeente op basis van de verzamelde kennis doeltreffende maatregelen neemt is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.”

Reacties

0