Motie GroenLinks: Noordwijk sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede Nederland

Foto: Louis Koppel/Sandra Aartman

In Nederland leven nog 378.000 kinderen in armoede. Om hier een einde aan te maken is op 26 maart de Alliantie Kinderarmoede Nederland van start gegaan. Iedere organisatie en iedere inwoner in Nederland kan daaraan meedoen. GroenLinks riep de gemeente Noordwijk tijdens afgelopen raadsvergadering op om zich ook aan te sluiten. De gemeenteraad heeft de motie unaniem aanvaard.  Fractieleider Louis Koppel: ‘Ik ben heel blij dat alle fracties zich achter ons initiatief hebben geschaard. Want in een rijk en welvarend land als Nederland is kinderarmoede onacceptabel.’

‘Alle kinderen horen erbij’

1 op de 9 kinderen en jongeren maakt zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen en ervaart daardoor regelmatig concentratieproblemen op school.  1 op de 9 kinderen en jongeren loopt een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. 1 op de 9 kinderen kan op de langere termijn negatieve gevolgen (voor hun gezondheid) verwachten door armoede.

Koppel: ‘In een rijk land als Nederland mogen dergelijke misstanden en bedreigingen voor het welzijn van kinderen en jongeren niet voorkomen. En hoeven ook niet voor te komen. Ook, en misschien wel juist, niet in een welvarende gemeente als Noordwijk. Daarom vind ik dat onze gemeente zich actief en concreet moet inzetten om niet slechts iets, maar alles, te doen om die misstanden uit te bannen. Want alle kinderen horen erbij.’

Nieuwe oplossingen, concrete stappen

Sinds 2017 stelt het kabinet structureel €85 miljoen extra per jaar ter beschikking. Gemeenten kunnen hiermee zorgen voor voorzieningen in natura, zoals het kunnen meedoen op school aan sport, aan cultuur en aan sociale activiteiten. Om zo te bevorderen dat op korte termijn de eigenwaarde van kinderen in moeilijke omstandigheden stijgt. Maar er is meer nodig! Want kinderen moeten ook op de lange termijn de regie op hun eigen leven terugkrijgen. Daarom is de Alliantie Kinderarmoede Nederland opgericht.

De Alliantie Kinderarmoede brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Iedere organisatie draagt hier aan bij. Om concrete stappen van betekenis te zetten en daarmee de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul.

Koppel: ‘Het is natuurlijk goed dat er geld is vrijgekomen voor voorzieningen om op korte termijn de eigenwaarde van kinderen te bevorderen. Maar dat is niet genoeg. Daarom heb ik met deze motie de gemeente opgeroepen om zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede. Om samen met andere gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren actief en structureel de kansen voor kinderen en jongeren op de lange termijn te bevorderen.’

Reacties

0