GroenLinks Noordwijk: ‘Maak meer haast met plannen woningbouw!’

Foto: GroenLinks Noordwijk

Noordwijk spant zich tegen beter weten in onvoldoende in voor het creëren van betaalbare woonruimte. Er zijn dringend concrete plannen nodig om meer woningen. GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het college van B en W om nadere opheldering over de woningbouwplannen te krijgen.

“GroenLinks vindt het van het grootste belang dat Noordwijk naar de toekomst kijkt en daarom snel werk maakt van extra bouw van betaalbare huur- en koopwoningen”, zegt fractievoorzitter Louis Koppel. 

 Al in 2012 concludeerde de tijdelijke commissie Huizenprijzen in de Tweede Kamer dat woningbouw achterblijft bij de vraag naar woningen omdat velen baat hebben bij een kunstmatig gecreëerd tekort. Een tekort dat een verdienmodel is voor banken, bouwers, bestaande huizenbezitters en projectontwikkelaars, terwijl de rekening wordt betaald door nieuwe huizenkopers.

Op de regionale sociale huurmarkt is de druk het afgelopen jaar ook weer toegenomen, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Holland Rijnland. De wachttijd stijgt terwijl het aantal beschikbaar komende woningen daalt door een gebrekkige doorstroming. Doorstroming die door de bouw van dure appartementen aan de boulevard niet bevorderd wordt. Alle woningcorporaties concluderen dat de bouw van extra sociale huurwoningen hoogstnoodzakelijk is.

De provincie Zuid-Holland biedt met het Actieplan Woningbouw alle regio’s de mogelijkheid om 30% extra nieuwbouw voor te bereiden en te realiseren. De provincie wil hiermee voorkomen dat er te weinig woningen worden gerealiseerd als er plannen uitvallen of vertragen. Er kunnen daardoor in Holland Rijnland meer dan 5000 extra woningen worden gebouwd tot 2025. Het Actieplan maakt het zo mogelijk de woningbouw te versnellen en zo het woningtekort snel aan te pakken.

GroenLinks fractievoorzitter Louis Koppel: ‘In Noordwijk echter ziet het college van B en W vooralsnog kans om vooral de indruk te wekken dat het plannen voor de bouw van nieuwe, betaalbare, woningen om zeep wil helpen. De bouwplannen voor Bronsgeest zijn onzeker geworden, en er wordt voorlopig louter een nieuwe ‘woonvisie’ opgesteld. Tot zover de gepreekte ‘daadkracht’ van de huidige coalitie.’

GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W om nadere opheldering over de woningbouwplannen te krijgen.

Koppel: ‘Want uit de opstelling van het college rijst sterk de vraag of het wel op de hoogte is van de cijfers en conclusies van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Daarin wordt immers zonneklaar gesteld dat er in heel Nederland, ook in Noordwijk, te weinig bouwplannen zijn om het woningtekort terug te dringen.’

Daarnaast wil GroenLinks onder meer van het college weten of het de mogelijkheid om meer – betaalbare- woningen te bouwen opneemt in de aangekondigde woonvisie en het daaraan verbonden uitvoeringsprogramma.

‘En om de gecreëerde hernieuwde onzekerheid voor woningzoekenden weg te laten nemen horen we graag of er momenteel al concreet gewerkt wordt aan alternatieve bouwplannen als vervanging van de geplande 660 woningen’, besluit Koppel.

Bron: GroenLinks

Reacties

0