GroenLinks: stop onnodig volgen van inwoners en bezoekers in Noordwijk

Foto: Sandra Aartman

In Noordwijk wordt 24 uur per dag door het commerciële bedrijf RMC/CityTraffic vastgelegd waar, en hoe lang, inwoners en bezoekers zich bevinden. Dit wifitracken – het peilen van het signaal van je smartphone – vindt plaats zonder dat daarvoor om toestemming wordt gevraagd en zonder dat het een veiligheidsbelang dient. GroenLinks vindt het hoog tijd dat de gemeente hier daadkrachtig tegen optreedt.

GroenLinks vroeg een half jaar geleden al aan het college van B en W om wifitracking te – laten – beëindigen. Het ongevraagd volgen en traceren vindt echter nog steeds plaats. Daarom heeft de fractie van GroenLinks nu vervolgvragen gesteld en nogmaals verzocht hier een einde aan te maken.

Fractievoorzitter Louis Koppel: ‘Ons geduld raakt op. We hebben lange tijd op adequaat handelen door de gemeente gewacht, maar inmiddels zijn we al weer een half jaar verder en er is nog niks gebeurd.”

In november 2018 liet de Autoriteit persoonsgegevens weten dat wifitracking alleen bij hoge uitzondering is toegestaan. “We hadden verwacht dat deze uitspraak het college zou aansporen tot meer daadkracht om privacy van mensen te waarborgen. Voor alle inwoners en bezoekers”, zegt Koppel.

Dat het traceersysteem nu ook naar Noordwijkerhout zal worden uitgebreid is ‘verontrustend’, vindt GroenLinks.

Noordwijk Marketing is opdrachtgever voor de volgsystemen van RMC/CityTraffic. Volgens de tekst op de website van Noordwijk Marketing zou er geen reden tot zorg voor inbreuk op de privacy zijn. Omdat RMC/CityTraffic zegt dat dat zo is.

WC-eend

Koppel hierover: ‘Dat is een fraai voorbeeld van “Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend”. De bewering van RMC/CityTraffic en Noordwijk Marketing dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens in haar uitspraak van 30 november jl nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Noordwijk plaatsvindt is een schending van de privacy, en wordt ook zo door de Autoriteit Persoonsgegevens gekwalificeerd.’

GroenLinks vraagt het college van B en W om die privacy van inwoners en bezoekers van Noordwijk voorop te stellen en wifitracking door RMC/CityTraffic op te schorten dan wel te beëindigen.

‘Het kan toch niet zo zijn dat het privacybelang van inwoners en bezoekers ondergeschikt wordt gemaakt. En dat de beweringen van het bedrijf dat hier een groot financieel belang bij heeft voor de gemeente zwaarder wegen dan de uitspraak van het hoogste gezag op het gebied van privacywetgeving. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker liet dienaangaande onlangs ook nog weten dat hij volledig de lijn van de Autoriteit Persoonsgegevens volgt.’

GroenLinks wil daarnaast ook met een aantal zeer gerichte vragen volledige openheid van zaken over alle aspecten van wifitracking in Noordwijk verkrijgen. In het belang van alle inwoners en bezoekers. Onder meer waar mensen precies gevolgd worden, hoe mensen in de desbetreffende gebieden actief geïnformeerd worden, hoe er actief om toestemming wordt gevraagd en welke vergunningen er door de gemeente zijn verleend.

Koppel: ‘Zoals ik in mijn laatste raadcolumn al schreef, privacy is een elementair recht dat niet zomaar ongevraagd mag worden geschonden. We horen zelf uit te kunnen maken wat we wel en niet met anderen delen. Dat zou ook moeten gelden als we onderweg zijn naar school, ons werk of terug naar huis.’

Reacties

0