Schriftelijke vragen PUUR over succesvol WOZ-bezwaar

Foto: PUUR Noordwijk

Namens de fractie van PUUR Noordwijk heeft fractievoorzitter Taetske Visser – Danser schriftelijke vragen gesteld over de verwerking van succesvolle WOZ-bezwaren. Ieder jaar weer worden bezwaren van inwoners tegen de WOZ aanslag door de rechtbank gehonoreerd. Van verschillende inwoners vernemen wij dat na een toegekend bezwaar de gemeente niet overgaat tot het invoeren van de juiste gegevens in de Basis Administratie Gebouwen (BAG). Dit heeft tot gevolg dat het jaar erop opnieuw bezwaar wordt aangetekend, dit weer gehonoreerd wordt met de daarbij behorende financiële consequenties voor de gemeente.

Vragen

  1. Hoeveel bezwaren tegen de WOZ aanslag zijn er in de afgelopen 5 jaar door inwoners ingediend in de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout?
  2. Op welke gronden hebben inwoners bezwaren ingediend?
  3. Hoeveel bezwaren zijn er succesvol ingediend? Graag specificatie per aard van het bezwaar.
  4. Wat waren de financiële consequenties van de toegekende bezwaren voor de gemeenten over de afgelopen 5 jaar?
  5. Welke acties onderneemt u om in de toekomst bezwaren te voorkomen? Met name die bezwaren die op gelijke gronden reeds in voorgaande jaren succesvol werden ingediend.
  6. Hoe voorkomt u dat onroerende goederen te hoog of te laag worden gewaardeerd?

 

Reacties

0