Slotbijeenkomst 2017 van Noordwijkse Liberale Kring met Afshin Ellian

Foto: Afshin Ellian

De eerste drie bijeenkomsten van 2017 van de Noordwijkse Liberale Kring zijn alweer even geleden. Inmiddels is de zomervakantie achter de rug, is Noordwijk bijna gefuseerd met Noordwijkerhout en bereiden wij ons voor op een nieuw evenement.

Eerder dit jaar gaven we met de sprekers Jan Rijpstra en Gerrit Goedhart een mooie introductie in de achtergronden en het proces van een nadere samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout.

Prof. Cees le Pair deed op overtuigende wijze uit de doeken waarom windmolens luchtfietserij (een mooie beeldspraak!) zijn, zonder af te doen aan het feit dat het klimaat verandert.

Peter van Hoesel gaf zijn liberale visie op hoe en waarom burgerparticipatie nuttig en nodig is.

Vrijdag 17 november vanaf 17.00 u. “de invloed van de media op meningsvorming over politieke en maatschappelijke prioriteiten”, Alexander Hotel, Noordwijk. Ook deze laatste bijeenkomst voor 2017 kunt u noteren. We mogen deze zeker als mooi sluitstuk van dit jaar betitelen. Op 17 november geeft Afshin Ellian ons zijn visie op over “de invloed van de media op meningsvorming over politieke en maatschappelijke prioriteiten”. Afshin is bij uitstek deskundige op dit gebied vanwege zijn journalistieke, politieke en wetenschappelijke achtergrond.

Afshin Ellian

In Nederland studeerde Ellian aan de Universiteit van Tilburg. In 1996 studeerde hij af in internationaal publiekrecht, strafrecht en rechtsfilosofie. Vervolgens promoveerde hij in 2003 aan deze universiteit. De titel van zijn proefschrift is: “Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika”. Hij concludeerde dat de commissie een volledig acceptabel tribunaal is dat internationaal respect verdient. Sinds 2005 is hij als hoogleraar verbonden aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden en sinds 2012 is hij wetenschappelijk directeur van het aan deze universiteit verbonden instituut Metajuridica. Daarnaast heeft Ellian een weblog op de site van Elsevier. Eerder had hij een column in NRC Handelsblad.

Datum

vrijdag 17 november 2017

Plaats

Alexander Hotel, Oude Zeeweg 63, 2202 CJ NOORDWIJK

Programma

17.00 – 17.15 uur | Inloop en koffie: 17.15 – 18.00 uur

Inleiding Afshin Ellian

18.00 – 18.30 uur

Discussie

18.30 – 19.30 uur | aansluitend borrel met hapje

Wij hopen u te ontmoeten bij de 23e bijeenkomst van onze Stichting. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor donateurs van de Stichting, hun partners en overige belangstellenden. Van de laatste twee categorieën wordt een bijdrage van 40 euro gevraagd, dit is inclusief de borrel en hapje. Graag vernemen wij via e-mail van u of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst en of u ook wilt deelnemen aan het gemeenschappelijke diner na afloop (voor eigen kosten), in restaurant Dylons van het Alexander hotel.

Met vriendelijke groet Het bestuur van de Stichting Noordwijkse Liberale Kring

Hans Stol             Hans van Weezel           Piet van Wegen

Reacties