6 vragen aan Theo Alkemade – kandidaat voor het Europees Parlement

Foto: Theo Alkemade

Op de kandidatenlijst van het CDA voor het Europees Parlement prijkt op plek 13 de naam van Theo Alkemade, huidig fractievoorzitter en gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeenteraad van Noordwijk. Noordwijk Nieuws stelde hem zes vragen:

1. Waarom zouden Noordwijkers/inwoners in de Bollenstreek op het CDA moeten stemmen?

Ik wil mezelf graag promoten als streekgenoot en aanspreekbaar zijn.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen zie je dat steeds meer op lokale partijen gestemd wordt omdat een lokaal bekend persoon op de lijst staat die het beste weet wat er speelt.

Nu is het mogelijk om voor iemand te kiezen die dichtbij staat voor het Europees Parlement. Ik blijf dan ook hier wonen om niet in de bubble van Brussel verzand te raken. Ik wil opkomen voor de belangen van Nederland binnen de EU en deze bewaken.

2. Wat wil het CDA de komende vier jaar bereiken in het Europarlement binnen de EVP-fractie?

Beschermen wat van waarde is de titel van het verkiezingsprogramma. Ik vertaal dat als grenzen stellen. Er is genoeg werk aan de winkel om het voor ons Nederlanders binnen Europa beter te maken en te behouden wat we hebben: Welvaart, veiligheid en vrede. Mijn slogan is dan ook Nederland Sterk en Veilig. De koopkracht in Nederland moet omhoog. Als handelsland is Europa noodzakelijk voor ons maar dit moeten we beter benutten. Grenzen stellen aan misbruik van subsidies en bureaucratie. Minder regels. Ons vetorecht inzetten bijvoorbeeld bij de WW discussie. De WW is geen vakantie uitkering. Geen verdere overdracht van bevoegdheden aan Brussel. Geen Europese belastingen om zwakkere landen binnen Europa te ondersteunen. Maar juist begrotingsdiscipline afdwingen.

3. Wat had het Europees Parlement in de afgelopen vijf jaar anders moeten doen?

 • Allereerst waakzaam zijn, een voorbeeld hiervan is de pulsvisserij, dat hebben we laten liggen. We laten het kaas van ons brood eten.
 • De EU is te snel uitgebreid met nieuwe landen waarbij de normen en waarden in de nieuw toegevoegde landen toch anders is dan wat wij als Nederland voorstaan. Dus geen uitbreiding van de EU meer.
 • Italië teveel z’n gang te laten gaan met zijn begroting, niet conform het EU verdrag. De centrale bank is daardoor genoodzaakt de rente laag te houden. Dit gaat ten koste van onze pensioenen.
 • Geen immigratie van buiten de EU meer toelaten, maar opvang in de regio. We moeten mensen niet ontheemden maar humanitair opvangen in bijvoorbeeld Libanon, Jordanië of Koerdisch gebied. De meeste brandhaarden duren ca. 5 jaar. Daarna kunnen de mensen helpen hun eigen land weer op te laten bouwen.
 • Zelfvoorzienend worden door innovatieve energie zoals aardwarmte en kernfusie. Pas geld uitgeven als we de juiste oplossing gevonden hebben.
 • Invoer van Visumplicht en werkvergunningen (green card).

4. Op welke manier denkt u in het Europees Parlement een ‘Nederlandse Bollenstreek-stem’ en het Nederlandse belang te kunnen laten horen?

 • Met name op gebied van de visserij en gewasbescherming denk ik wat te kunnen betekenen.
 • Europese investeringsfondsen aanwenden voor de Bollenstreek zou ik willen stimuleren
 • Estec behouden voor Nederland.

 

5. Met welke persoonlijke speerpunten wilt u de komende vijf jaar aan de slag gaan in Brussel en       Straatsburg?

De afgelopen jaren heb ik de wereld zien veranderen: De banken crisis, de begrotingscrisis, de lage rente. De immigratiestromen. Het klimaatakkoord 2030. De veranderende houding van de VS. Het opkomen van China. Gevaar van terrorisme. Al die zaken zien we op ons afkomen en kunnen we niet alleen binnen onze Nederlandsche grenzen oplossen. Daartoe moeten we in Europa samenwerken en krachten bundelen. Maar wel vanuit een duidelijk en daadkrachtig Nederland. Want het gaat om Nederland (binnen de EU). Dit waren voor mij redenen om vanuit m’n lokale Noordwijkse politieke rol voor het CDA met te melden om wat aan deze punten te gaan doen.

Daartoe heb ik ook een aantal punten voor ogen:

 • Nederland geen melkkoe van Brussel.
 • Buitengrenzen EU dicht.
 • Nederland sterk in de EU

6. Is er iets wat u nog per sé kwijt wilt aan de lezers van Noordwijk Nieuws? 

Ik wil me in Brussel sterk maken voor de Nederlandsche en lokale belangen en heb daarbij uw steun nodig

Interessante links:

https://www.cda.nl/theo-alkemade/hier-sta-ik-voor/

https://www.business-class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/cda/id/3095

https://www.youtube.com/watch?v=H2eZiw-c_no

https://www.youtube.com/watch?v=ADjnO5MFKqE

Reacties

0