COMMOTIE ROND BURGERINITIATIEF LOOPT HOOG OP!

Foto: burgerinitiatief (foto Marcel Verheggen)

COMMOTIE ROND BURGERINITIATIEF LOOPT HOOG OP! Coalitie, onder leiding van Puur Noordwijk en gesteund door raadslid Menko Wiersema van PvdA/GroenLinks, nemen collectief van burgers niet serieus! Dit bleek maar weer eens tijdens de afgelopen raadsvergadering.

Op 15 oktober 2014 alweer presenteerden Alexandra Dik en Hans Stol het burgerinitiatief rond de door Puur Noordwijk gefrustreerde nieuwbouw van Hotels van Oranje. Het burgerinitiatief was het gevolg van een aantal verontruste Noordwijkers dat de koppen bij elkaar had gestoken omdat ze het allemaal niet langer aan konden zien.

Alexandra Dik destijds: “Ik maak mij oprecht zorgen“. in de Hoofdstraat staan steeds meer winkels leeg, het Vuurtorenplein verpaupert verder  en het Zilveren Kruis gebouw heeft al jaren geen nieuwe huurders.”

Hans Stol vulde toen aan: “Er worden in dit dorp voortdurend mooie maatschappelijke en particuliere initiatieven ontwikkeld maar de meeste plannen  verzanden in het ‘kastje-naar-de-muur’ traject bij de gemeente. Afspraken die al lang zijn gemaakt moeten worden nagekomen. Ik zeg: Niet langer dralen maar nu echt doorpakken!

Alexandra Dik, toen: “We zijn op het idee gekomen door de publiciteit over de bouwplannen van de Hotels van Oranje. Zo’n half jaar geleden zijn de uitgewerkte plannen bij de Gemeente ingediend maar de Gemeente geeft er gewoon geen vervolg aan. Ik vind de plannen voor de boulevard prima, maar ik ben vooral heel blij met de ontwikkeling voor de Jan van Henegouwenweg. Want deze is voor onze wijk, het Oude Zeedorp, véél belangrijker. Geen migrantenhotels maar  woningen voor de Noordwijkers”.

Stol destijds tot slot: “We willen wonen in een economisch gezond dorp met ontplooiingskansen, we willen toch niet nog verder afglijden. Dat is niet goed voor onze economie, onze werkgelegenheid en ons woon- en leefklimaat. Alle  verbetering is welkom, initiatieven verdienen waardering en eerlijke  behandeling Kom op! Laten we gewoon nù beginnen. Beginnen om weer vooruit  te komen. Aan de slag. Het is echt de hoogste tijd: Noordwijk, wakker worden!”

Op de foto (van Marcel Verheggen) boven dit artikel ziet u hoe burgemeester Lokker begin oktober 2014 de vele handtekeningen in ontvangst van Alexandra Dik en Hans Stol.

Puur Noordwijk, de lokale Noordwijkse partij, waar men zo de mond vol heeft om oor en oog van de Noordwijker te zijn, geeft blijk dat zij slechts voor een handje vol stakeholders in het geweer komt. Met de komst van Puur Noordwijk wethouder Hans Bakker viert het cliëntisme hoogtij bij Puur Noordwijk, die daar van harte in gesteund lijkt te worden door de fracties en bestuurders van Lijst Salman, PvdA/GroenLinks en D66.

Uiteindelijk zegde burgemeester Jan Rijpstra toe om het burgerinitiatief in het presidium te zullen bespreken. Rijpstra: “daarbij zullen we moeten bekijken hoe andere gemeenten dit doen.”