Geen lampionnentocht voor oorlogsslachtoffers ter zee

Foto: Gemeente

Niets over te vinden

“Ons bereikte de vraag of er dit jaar nog een herdenking is gehouden voor de oorlogsslachtoffers ter zee uit de Eerste Wereldoorlog. Dit zou een eigen plek in de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden krijgen namelijk. Wij kunnen er zelf niets over vinden”, aldus het CDA Noordwijk in haar brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Motie en een mooi nieuw monument

De CDA Noordwijk-fractie verwijst in haar schrijven naar een motie die de partij samen met de Progressieve Combinatie indiende. “Op 29 januari 2014 heeft de raad de motie ‘herdenking oorlogsslachtoffers’ aangenomen. Het college werd daarbij verzocht om in overleg met het Noordwijks Comité 4 en 5 mei en andere relevante instellingen, een voorstel voor te leggen voor de herdenking van alle slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die op het Noordwijkse grondgebied zijn gevallen.”

Symbolische tocht verbeeldt de laatste reis

Het college heeft daarbij tevens voorgesteld jaarlijks op of rond 22 september een herdenkingsplechtigheid te houden bij het monument aan de Koningin Wilhelminaboulevard. Deze herdenkingsplechtigheid vond in 2015 plaats op 11 november. De herdenking startte bij het monument op de Koningin Wilhelminaboulevard, vervolgens vond er een tocht plaats naar de gemeentelijke begraafplaats. Deze tocht symboliseerde de laatste  tocht die, een op het strand aangespoeld, oorlogsslachtoffer maakte naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats. Tijdens deze tocht werd elk slachtoffer vertegenwoordigd door een leerling van een school in Noordwijk. Alle leerlingen droegen een lampion met zich mee.

Moeilijk het programma te organiseren

“In 2016 hebben we geprobeerd een soortgelijke herdenkingsplechtigheid te laten plaatsvinden op 10 november. Helaas was het moeilijk het programma te organiseren, omdat een aantal scholen niet wilde meewerken. De reden hiervoor is dat de scholen al een druk programma hebben voor de leerlingen en ze moeten kiezen waar ze wel of niet aan meewerken. In het 4/5 mei comité is toen besloten de herdenkingsplechtigheid niet op deze manier te laten plaatsvinden, maar in een kleinere vorm door middel van een kranslegging in aanwezigheid van de indieners van de motie, een aantal leden van de gemeenteraad en het 4/5 mei-comité. Voor 2017 heeft het 4/5 mei-comité besloten de herdenkingsplechtigheid mee te nemen in het programma van 4 mei.”, aldus het college.

Jaarlijkse kranslegging

Jaarlijks zal er bij het monument op de Koningin Wilhelminaboulevard een krans worden gelegd door de burgemeester van Noordwijk.

article
14048
Geen lampionnentocht voor oorlogsslachtoffers ter zee
Niets over te vinden “Ons bereikte de vraag of er dit jaar nog een herdenking
https://noordwijk.nieuws.nl/nieuws/20171205/geen-lampionnentocht-voor-oorlogsslachtoffers-ter-zee/
2017-12-05T00:00:00+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/242/2017/12/07115016/Kranslegging-website.jpg
oorlogsslachtoffers
Nieuws